Kierulff a/s

   VVS-kvalitet fra Langeland

Kierulff

Skorstene

Rørpaneler

Trykekspansion & tilbehør

Affaldsskakte

Kontakt

Sidste nyt

Leverandør af kvalitetsprodukter
til VVS-branchen i mere end 35 år !

Nyhedsbreve

Artikler

Automatisk udluftning beskytter varmeanlægget

Udluftning af centralvarmeanlæg i etageboliger kan være både tidskrævende og besværlig. Alligevel overser endnu mange boligselskaber den løsning, som er lige for hånden. Nemlig at udluftningen af de mange radiatorer kan foretages fuldstændig automatisk for en særdeles overkommelig investering og uden indgreb i driften.

Taco-Vent til radiatoren
Den automatiske luftskrue sikrer konstant og effektiv udluftning generelt i varmeanlægget, det vil sige i radiatorer, rørsystemer, af luftlommer i rørbøjninger, i kedler og beholdere. Dermed forbedres anlæggets driftsikkerhed samtidig med, at den indvendige korrosion mindskes.

Forklaringen på luftskruen åbner og lukker automatisk findes i ventilindsatsen med de særlige kvældeskiver. De er fremstillet af hydroskopisk cellulose, som i tør tilstand lader gas og luft passere, indtil vandet får dem til at svulme op og dermed stoppe for videre gennemstrømning. Bliver der brug for manuel udluftning for eksempel ved påfyldning af vand på anlægget, er dette stadig muligt og lige så nemt som tidligere.

Den automatiske luftskrue er lige til at montere på radiatoren i stedet for den manuelle. Såvel monteringen af
Taco-Vent som eventuelt senere udskiftning af ventilindsatsen kan foretages, mens der er tryk på anlægget.

Hy-Vent til kedlen
Alle varmeanlæg i parcelhuse vil med fordel kunne udstyres med denne version af automatisk udluftning. I stedet for montering på radiatorer fungere ED 42 Hy-Vent ved direkte montering på kedlen. Også her sker der automatisk udluftning af anlægget ved påfyldning af vand og under drift, ligesom indvendig korrosion modvirkes.

768 x 1024

Kierulff a/s · Ndr. Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 11 50 · Fax 62 50 20 93 · info@kierulff.dk