Metalbestos Skakte

Her har vi leveret og monteret affaldsskakte i rustfrit stål hos en boligforening i Odense. Denne gang ønskede kunden at skaktene skulle males. Den opgave klarer vi også.

Skaktene er lyd- og brandisoleret.

Fungerer også som eksempelvis linnedskakte.